amil16 copyகூத்துக் கலையில் முதன்மை பெற்று விளங்கும் அண்ணாவிமார்களில் இவரும் ஒருவராக திரு.அ.பூ.ம.கிருஷ்னப்பிள்ளை அவர்கள் கூத்துச் சமூகங்களிலிருந்து வாழ்ந்து மறைந்தார்.
இவர் சிறந்த குரல்வளமுடையவராகவும் கூத்தர்களுக்கு மிகவும் சிறந்த முறையில் பாடல் பயிற்சிஆட்டப்பயிற்சி கற்பிப்பதில் ஒரு வல்லவராகவும் திகழ்ந்து வந்த இவர் கூத்தர்களுக்கு கூத்துபயிற்சிகொடுக்கும் போது கூத்துப்பாத்திரங்கள் பற்றி கூத்தர்களுக்கு விரிவுரை செய்வதுபல்கலைகழகங்களில் விரிவுரையாளர்கள் விரிவுரை நடத்துவது போல காணக்கூடியதாகஇருக்கும்.

இவர் மத்தளம் வாசிக்கும் போது கூத்துப்பாடல்கள் வாயால் சொல்வது போல கூத்தர்களுக்கும்
ஏனையோர்க்கும் கேட்கக் கூடியதாக இருக்கும். இது மட்டுமல்லாது தன் இரு கண்களும் பார்வை
அற்ற நிலையிலும் கூத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும் ஆயுதங்களான வில், வாள்,  ஈட்டி, கட்டரி
போன்ற ஆயுதங்களையும் உருவாக்குவதிலும் ஆற்றல் பெற்றவராக விளங்கி வந்தார்.
கூத்துக்கள் ஆற்றுகை செய்யப்படும் போது பாடல்கள் இசைக்கு மத்தளம் ஒலிக்காவிடின் உடன்
கூத்தை நிறுத்தி மத்தளத்தை திருத்தி மத்தளம் திறமையாக ஒலி எழுப்பும் அளவிற்கு சரி செய்யும்
ஆற்றல் மிகுந்தவராக விளங்கினார்.


கூத்துப்பயிற்சி காலங்களில் கூத்தர்களுடைய அங்க அசைவுகளையும் தாளங்களையும் தன்
கூர்மையான செவிப்புலன் மூலம் அறிந்து கொள்ளும் இவர் கூத்தர்களுக்கு பாடல் பயிற்சி
கொடுப்பது ஒரு தனிச் சிறப்பம்சமாகவே காணப்படும்.
அதாவது கூத்தர்களின் தலையை பின்புறம் ஒரு கையாலும் மற்றொரு கையை கூத்தர்களின்
தலைப்பக்கவாட்டிலும் வைத்து பாடல்களின் சொற்களை ஒவ்வொன்றாகப் பிரித்து கூத்தர்களின்
காதருகே தன் வாயைக் கொண்டு சென்று பாடல்களைச் சொல்லிக் கொடுப்பது ஒரு புதுவித
கற்பித்தல் முறையாகும்.


இச் சந்தர்ப்பத்தில் கூத்தர்கள் அவர் சொல்லிக் கொடுக்கும் பாடல்களை மெட்டிற்கு பாடாமல்
தவறுதலாகப் பாடினால் மிகுந்த முன் கோபக்காரரான இவர் நிறுத்து நிறுத்து என தன் தலையில்
அடித்துக் கத்திக் கொண்டே கூத்தரை பார்த்து ‘’நீ கூத்திற்கே லாயற்கற்றவன் உன்னுடன்
என்னால் மாரடிக்க முடியாது’’ எனக் கோபத்தில் கூறுவார்.


அப்படிக் கோபத்தில் கூறினாலும் தன் கோபம் ஆறிய பிறகு கூத்தரை தன்னருகே வரவழைத்து
மெட்ட்டிற்கேற்ற வகையில் மீண்டும் மீண்டும் பாடல்களைச் சொல்லிக் கொடுத்து இறுதியில் தான்
விரும்பியவாறு கூத்தரைப் பாடவைக்கும் திறன் கொண்டவராக விளங்கி வந்தார்.
இது மட்டுமல்லாது இன்னுமொரு பரிணாமத்தில் இவருடைய கலை ஞானம் வெளிப்படும்.
அதாவது நம்பிகுல மக்களுக்கு உரிமையான ஸ்ரீ மகா நரசிங்க வயிரவ ஆலயத்தில் மாரி அம்மன்

குளுத்திக் கதை பாடுவதிலும் அப்பாடல்களுக்கு இசைக்கேற்ற வகையில் உடுக்கு வாசிப்பதிலும்
ஆற்றல் பெற்றவராகவும் விளங்கினார்.இதே ஆலயத்தில் தெய்வம் ஆடுவோருக்கு தன் மந்திர சக்தி மூலம் உச்சாடனம் செய்து
தெய்வங்களை வரவழைத்து தெய்வங்கள் சிறந்த முறையில் வாக்குச் சொல்ல வைப்பதில் ஒரு
பெரும் திறமை வாய்ந்த பூசகராகவும் எல்லோராலும் மதிக்கப்படுபவராகவும் வாழ்ந்து வந்தார்.
மற்றுமொரு பரிணாமத்தில் சோதிடக் கலையிலும் ஆற்றல் பெற்றவர் என்பதை நிரூபிக்கக்கூடிய
சம்பவம் ஒன்றை குறிப்பிடுகின்றேன்.


என்னுடைய நெருங்கிய உறவும் பெண் ஒருவர் கர்ப்பம் தரித்து இருந்த போது இவரை அழைத்து
வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தை ஆணாஇ பெண்ணா என்பதை பரிசோத்தித்து சொல்லுமாறு கேட்ட
போது உடனே அப்பெண்ணின் கைநாடியை பரிசோதித்து வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தை ஆண்
குழந்தையாகப் பிறக்கும் எனக் கூறினார். சுமார் ஒரு மாதம் சென்ற பிற்பாடு அப்பெண்ணிற்கு
சுகப்பிரசவத்தில் ஆண் குழந்தை பிறந்தது.


இவர் கூத்துக்கலையில் திறமை வாய்ந்த அண்ணாவியாரகவும் சோதிடக்கலையில் திறமை
வாய்ந்த சோதிடராகவும் பாடல்களை உருவாக்குவதில் ஒரு பேரும் கவிஞராகவும் திகழ்ந்துவந்தார்.
கவிஞராக இருந்ததுக்கு சான்றாக தர்மபுத்திர நாடகம் என்ற கூத்தில் அவர் உருவாக்கிய பாடல்
ஒன்றை இங்கு குறிப்பிடுகிறேன்.


வஞ்சகச் சகுனி செய்த வாதுசேர் சூதினாலே
வரும்படி ஐவரைத்தான் அழைத்து சொக்கட்டான் ஆடி
ஐவரைத் தோற்கடித்து ஆறி இரு வருடங்களில் அனுப்பவே துரியராசன்
ஆரணியம் தனிலிருந்து ஆறி இரு வருடம் போக்கி
ஐவரும் நகரம் சேர்ந்து ஐக்கிய சவாசம் நீங்கி
அரிமாரின் கிருபையாலே பரிவுடன் பொருதி வென்ற
பாரதக் கதையைப்பாட கரிமுகன் மீது காப்பு.

இப்படி நினைத்தவுடன் பாடலை உருவாக்கும் சக்தி கொண்ட திரு.அ.பூ.ம.கிருஷ்னப்பிள்ளை
அவர்கட்கு மக்கள் மத்தியில் பெரும் மதிப்பு இருந்து வந்ததைக் காணக் கூடியதாக இருந்தன.
இவரால் உருவாக்கப்பட்ட கூத்துக்களான தர்மபுத்திர நாடகம் , வசந்த சுந்தரி,  கல்யாணம்
அருள்வேத ராணி, விக்கிரமாதித்தன், அருச்சுணன் பாசுபதம் போன்ற கூத்துக்கள் மக்கள் மத்தியில்
பெரும் புகழையும் பெயரையும் பெற்றுக் கொடுத்தன.

இவர் பாடல்களை உருவாக்கும் போது கேட்டு எழுதுவதற்கு பல பேரை வைத்திருந்தார் அவர்
ஒருமுறை சொன்னால் உடனே எழுதி விட வேண்டும் அப்படி எழுதா விட்டால் உடனே கோபம்
வந்து விடும்.
தர்மபுத்திரநாடகம் என்னும் கூத்தை அவர் உருவாக்கும் போது பாடல்களை எழுதுவதற்கு என்னை
நியமித்தார் இவரிடமிருந்து தான் பாடல்களை எப்படி உருவாக்குவதென்பதை கற்றுக்
கொண்டேன், இவருடன் வேலை செய்யும் போது நான் வாங்கிய ஏச்சுப் பேச்சுக்கு கணக்கில்லை.
இவைகளை நான் பொருட்படுத்தாமல் இருந்ததன் காரணமாகவே தற்போது இவரை எனது
குருவாக மதித்து செயற்பட்டு பாடல்களை உருவாக்கும் ஆற்றல் பெற்றுள்ளேன்.
தர்மபுத்திர நாடகம்,  அருச்சுணன் பாசுபதம் என்ற கூத்துக்களின் பாடல்களை அவர் உருவாக்கும்
போது முழுக்க முழுக்க அவருடன் இருந்து எழுதி இருக்கிறேன். பாடல்களை உருவாக்குவதற்கு
எனக்கு அவர் கற்றுத்தந்து அவர் மறைந்து விட்டார். அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடைய
இறைவனைப் பிராத்திக்கின்றேன்.

இங்கனம் கட்டுரை எழுத்துருவாக்கம்
ஏட்டு அண்ணாவியார்
செ.சிவநாயகம்
39ஃ145 ஜேம்ஸ் வீதி,
மட்டக்களப்பு.

கட்டுரைகள்

 சபா. ஜெயராசா அண்மைக்காலத்தைய கல்வி உளவியலிலும், சிறார் உளவியலிலும், "தாழ்வு அடைவு நிலையை (Underachievement) அடையும்மாணவர்கள் சிறப்புக் கவனத்துக்கும் உற்றுநோக்கலுக்கும் உள்ளாக்கப்படுகின்றனர்....

சிகிரியா ஒரு பழங்கால மலை பாழடைந்த கோட்டையாகும், இது ஒரு அரண்மனையின் எச்சங்களுடன் அமைந்துள்ளது மத்திய பகுதிஇலங்கையில் மாத்தளை. இந்த அற்புதமான கல் கோட்டை தோட்டங்கள், குளங்கள் மற்றும் பிற...

கிருஷ்ணபிள்ளை புண்ணியமூர்த்தி  "கல்வி சார் பாடங்கள், தொழில்சார் பாடங்கள், பொதுவான பாடங்கள், இணைப்பாட விதானங்களினூடாக ஒரு சுயசெயல்திறன் நம்பிக்கையுள்ள ஆசிரியரை உருவாக்குவதற்கான அனைத்து...

சண்முகலிங்கம் தேவமுகுந்தன் நுண் அறிவு என்பது புரிந்து கொள்ளும் திறன், தொடர்பு கொள்ளும்திறன், கருத்தியல் சிந்தனை திறன் போன்ற திறன்களின் தொகுப்பாகும். நுண் அறிவின் அளவை உளவியல் வல்லுனர்கள் நுண் அறிவு...

சண்முகலிங்கம் தேவமுகுந்தன் "ஆக்கம், விரிசிந்தனை, தற்துணிவு, தீர்மானம் எடுத்தல், பிரச்சினை விடுவி;த்தல், நுணுக்கம் மற்றும் பகுப்பாய்வு சிந்தனை, அணியினராக வேலை செய்தல், தனியாள் இடைவினைத் தொடர்புகள்,...

கல்வி என்பதற்குப் பொதுவான பல வரையறைகள் உள்ளன. எல்லா வரையறைகளும் பொதுவான ஒரு கருத்து, நடத்தையில் விரும்பத்தகுந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதுதான் கல்வி. கல்வி என்பது வெறும் அறிவு மட்டுமல்ல, பண்புகள்,...

ஜப்பானிய ஆரம்பக்கல்வி உலகப்புகழ் வாய்ந்தது; அதற்கு ஒரு காரணம் அந்நாட்டின் கல்வி முறையில் காணப்படும் சமத்துவ அம்சம். ஆற்றல்களின் அடிப்படையில் மாணவர்களைப் பிரித்து வைத்துக் கற்பிக்கும் முறைமை...

"வரலாற்றுச் செயற்பாடுகள் என்பன வெறும் சம்பவங்களல்ல. அவற்றுக்கு ஓர் உட்புறம், அதாவது ஒரு சிந்தனைப் புறம் உள்ளது." ஆர். சி. கொலிங்வூட்வரலாற்றியலறிஞர். பெரிதும் விவாதிக்கப்பட்டுள்ள இந்த மேற்கோள்...

வாழ்க்கைமுறை

Kaviraj BSc Hons in Nursing டெங்கு காய்ச்சல் இலங்கை மக்களை அச்சுறுத்திக் கொண்டிருக்கும் ஆட்கொல்லி நோயாகும். நோய்க்காரணிஆர்போ வைரஸ்களால் தொற்றுக்குள்ளான ஈடிஸ் உணவு வகைகளால் காணப்படும் நோயாகும்...

ஒரு கிலோ பசும் சாணத்தில் இருந்து ஒரு கன அடி சாண எரிவாயு உற்பத்தி செய்யலாம். ** ஒரு மாடு தினசரி 10 கிலோ சாணம் இடும் எனில் , 10 மாடுகள் இடும் சாணம்,...

-தமிழ்- " நீங்கள் எதிர்கொள்ளும் சூழ்நிலைகள் காரணமாக உங்கள் மீதும் கரி பூசப்படலாம்; நீங்கள் கீழே போட்டு மிதிக்கப்படலாம் அல்லது அடித்து நொறுக்கப்படலாம். இந்த மாதிரியான நிலைமைகளில் நீங்கள் உங்களைப்...

- தமிழ் - "சம்பளம் உங்களுக்கு உதவலாம். ஆனால் இலாபம் உங்களுக்கு உயர்ந்த அதிர்ஷ்டம் நல்கும்" சீனாவின் பெரிய செல்வந்தர் ஜாக் மா வின் கூற்றின்படி குரங்கிற்கு முன்பாக பணத்தையும் வாழைப்பழத்தையும்...

தடங்கள்

வி.அனோஜன் "நேரம் என்பது இவரது வாழ்வின் முக்கிய உயிர்நாடி. பாடசாலை என்றாலும் சரி ஆலயம் என்றாலும் சரி ஊரின் சமூகசேவை விடயங்கள் என்றாலும் சரி கடிகாரத்தின் முட்களை விட வேகமாகச்சுழன்று முன்வரிசையில்...

ச. தேவமுகுந்தன் ஆறுமுகம் சரஸ்வதி தம்பதிகளுக்கு மூன்றாவது மகனாக உதித்தவர் திருமுருகன். தாயும் தந்தையும் ஆசிரியர்கள் என்பதோடு சைவ பாரம்பரிய குடும்ப பின்னணியையும் கொண்டவர்கள், அன்பும் பண்பும்...

18 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலும் – 19ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்திலும் வேகமாக வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் தொழிலாளிகள் பலரும் நாளொன்றுக்கு 12 முதல் 18 மணி நேரக் கட்டாய வேலை செய்ய நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டனர்....

- மதுசூதனன் தெ. -  பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலே மகா வித்துவான்கள், புலவர்கள், கணக்காயர்கள், கவிராயர்கள் போன்றோர்கூடப் பழந்தமிழ் நூல்கள் பற்றிப் பெருமளவு அறியாமையில் மூழ்கிக் கிடந்தனர்....

சினிமா

சினிமா

ஐம்பது வயது நந்து (பார்த்திபன்) ஒரு சினிமா ஃபைனான்சியர். அவரிடம் வட்டிக்குப் பணம் வாங்கி படமெடுத்த இயக்குநர், அதைத் திருப்பிக் கொடுக்க முடியாததால் மனைவியுடன் தற்கொலை செய்துகொள்கிறார். அந்த மரணம்,...

சினிமா

பொறியியல் படிப்பை கஷ்டப்பட்டு முடித்த கார்த்திக்கிற்கு (ஹரீஷ் கல்யாண்) திருமணம் செய்துவைக்க பெற்றோர் முடிவெடுத்து, பெண் பார்க்கப் போகிறார்கள். ஆனால், தவறான வீட்டிற்குப் போய்விடுகிறார்கள்....

சினிமா

இந்த உலகம் இயங்குவதே பற்றுதலால் தான். ஏதோவொன்றின் மீது நாம் கொண்டிருக்கும் பற்றுதான் நம்மை, அதை நோக்கி இழுத்துச் செல்கிறது. பிடித்தோ பிடிக்காமலோ, எல்லாவற்றையும் மீறி நம்மை அதன்மீது பற்றி அழுந்தச்...

சினிமா

சினிமா என்பது பொழுதுபோக்கு என்பதைத் தாண்டி சமூகத்துக்குப் பல விஷயங்களைப் போதிக்கும் தளமாகவும் இருக்கிறது. அதனால் அடுத்த 18 நாட்களும் உலக அரங்கில் வெளிவந்த வைரஸ் தொற்று பற்றிய தரமான உலக சினிமாவைப்...

ஆன்மீகம்

நயினா தீவு நாகபூசணி அம்மன் கோயில் இலங்கை, யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில், நயினா தீவில் உள்ள ஒரு புகழ் பெற்ற இந்து கோயில் ஆகும். நயினாதீவு பல்வேறு வகையிலும் சிறப்புப்பெற்ற தீவாகக் காணப்படுகின்றது....

உளவியல்

திரு. ச. அல்பேட் றீகன்BA Psy. (UJA), MSc HRD Psy. (Madras), PGD Edu. (OUSL). “உள ஆற்றுப்படுத்துனர் தன்னை நாடிவரும் உளநலநாடுநருடன் குணமாக்கல் உறவில் ஈடுபட்டு அவர் தன் தேவைகளை பொருத்தமாக பூர்த்தி...

சபா.ஜெயராசா ஓய்வுநிலை பேராசிரியர் சீர்மியம் அல்லது உளவளத்துணை என்பதை மேலைத்தேசத்திலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட செயல்வவமாக காட்டும் முயற்சியைப் பல்கலைக்கழகங்களில் உள்ளவர்களும், தொண்டு...

புத்தகங்கள்

நல்ல மதிப்பெண் எடுக்கும் மாணவர்களை உருவாக்குவது மட்டும் அல்ல ஒரு பள்ளியின் கடமை. விளையாட்டு வீரனை, நல்ல படைப்பாளியை, நல்ல பேச்சாளனை, நல்ல கவிஞனை, நல்ல நடிகனை, நல்ல சமூகப் போராளியை, நல்ல தலைவனை...

- அலெக்ஸ் பரந்தாமன்- ஈழத்து எழுத்தாளர் மா.சிவசோதி அவர்களின் இரண்டாவது சிறுகதைத்தொகுப்பும் மூன்றாவது வெளியீடுமாக பொதுவெளிக்கு வந்துள்ளது. ஜீவநதி வெளியீடாக 104 பக்கங்களுடன், 350/= விலையைத் தாங்கி...

குழந்தை ம.சண்முகலிங்கம்  அரங்கியல் பற்றிய அறிவுத்தேடல் அவசியப்பட்டுக் கொண்டு செல்லும் இக்காலக்கட்டத்தில் ''அரங்கியல்" என்று தலைப்பிடப்பட்ட இத்தொகுப்பு முக்கியமானதொரு படைப்பாக அமையும் எனக்...

தமிழ்த்தத்துவங்கள்

{youTube}/1qJxh6BaI74{/youtube}நான் பணக்கார அப்பாவின் பிள்ளை அல்ல. படிப்பிலும் அவ்வளவு சுட்டி இல்லை. மூன்றுமுறை பல்கலைக்கழக தேர்வில் தோல்வி அடைந்திருக்கிறேன். 10 முறை ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் சேர...

1. போர் என்பது ஆயுதம் ஏந்திய அரசியல், அரசியல் என்பது ஆயுதம் ஏந்தாத போர். —மா சே துங 2. துப்பாக்கியைக் கொண்டே உலகமுழுவதையும் திருத்தி அமைக்கலாம் என்று நம்மால் சொல்ல முடியும். போரைக் கொண்டே போரை...

X

Right Click

No right click