கதைகள்

1) குடியானவனும் நரியும்

2) ஒற்றுமையே வலிமை 

3) ஒற்றுமை நீங்கில் அனைவருக்கும் அழிவே

4) புலியும் வழிப்போக்கனும்

 

கதை 01  குடியானவனும் நரியும்

ஒரு கிராமத்தில் குடியானவன் ஒருவன் இருந்தான். அவனுக்கு நிறைய வயர்கள் இருந்தன அதைத் தவிர அவனிடம் நிறைய ஆடுஇ மாடுஇ கோழிஇ வாத்து முதலியனவும் இருந்தன. குடியானவனின் வீட்டிற்கு அருகாமையில் உள்ள காட்டில் நரி ஒன்று இருந்தது. அது குடியானவனின் கோழிஇ வாத்துஇ ஆட்டுக்குட்டி முதலியவைகளை அடிக்கடி திருடிச் சென்று கொன்று தின்று வந்தது. அதனால் குடியானவன் எப்படியேனும் அந் நரியைப் பிடித்துக் கொல்ல நினைத்தான். பலமுறை முயன்றும் பயனில்லை. கடைசியாய் ஒரு பெரிய பொறி வைத்தான். நரியும் அப்பொறியில் அகப்பட்டுக் கொண்டது. பொறியில் நரியைக் கண்ட குடியானவன் அதைக் கொல்லவில்லை.

அதை வெளியில் எடுத்து அதன் வாலில் எண்ணெய் தோய்த்த கந்தல் துணியைச் சுற்றினான். பிறகு அத்துணிக்குத் தீ வைத்து. அதை வெளியே விட்டான். பயந்து நடுங்கிய நரி வெகுண்டு அங்கிருந்து வேகமாய் வாலின் தீப்பந்தத்துடன் குடியானவனின் வயலில் புகுந்து ஓடியது. அச்சமயம் குடியானவனின் வயலில் கதிர்கள் முற்றி நெல் அறுவடைக்குத் தயாராய் இருந்தது. வைக்கோலும் நன்றாய் உலர்ந்தருந்தது. அதனால் நரியின் வாலிலுள்ள தீச்சுவாலைபட்டதும் பற்றிக் கொண்டு எரிய ஆரம்பித்தது. சிறிது நேரத்தில் அக்குடியானவனின் வயலில் இர்ந்த நெற் பயிர்கள் முழுவதும் எரிந்து சாம்பலாயின. இதைக் கண்டு குடியானலன் தனது முட்டாள் தனத்தை நினைத்து வருந்தினான்.

கேள்விகள்
1) ஏன் நரியை பிடித்துக் கொல்ல குடியானவன் விரும்பினான்?
2) பொறியில் அகப்பட்ட நரியை குடியானவன் என்ன செய்தான்?
3) குடியானவன் செய்த முட்டாள் தனம் என்ன?

 

கதை 02 ஒற்றுமை நீங்கில் அனைவருக்கும் அழிவே

ஒரு எளிய காட்டில் அருகே பெரிய புல்வெளி ஒண்று இருந்தது. அங்கு நிறைய மாடுகள் வசித்து வந்தன. அவைகள் எப்பொழுதும் சேர்ந்தே புல்மேயும். அதனால் வயிறார உண்டு கொழுத்து இருந்தன.
அருகிலுள்ள காட்டில் சிங்கம் ஒன்று இருந்தது. அதற்கு இம்மாடுகளைக் கொன்று தின்ன ஆவல். பலமுறை முயன்றும் முடியவில்லை. எல்லா மாடுகளும் ஒன்று சேர்ந்து சண்டையிட்டு சிங்கத்தைத் துரத்தி வந்தன.
அதனால் சிங்கத்தால் அவைகளின் அருகில் நெருங்க முடியவில்லை.

சில மாதங்கள் கழித்து அம்மாடுகள் தமக்குள் முட்டிக் கொண்டு சண்டையிட ஆரம்பித்தன. அதனால் அவற்றின் ஒற்றுமை குலைந்தது. அவைகள் தனித் தனியே மேய ஆரம்பித்தன. சமயம் எதிர்பார்த்திருந்த சிங்கம் இதைக் கண்டது. உடனே மாடுகளை ஒவ்வொன்றாகத் தாக்கிக் கொன்று தின்றது. சில நாட்களில் அங்கிருந்த எல்லா மாடுகளும் அச்சிங்கத்திற்கு இரையாயின. தமக்குள் ஓற்றுமை இழந்ததால் எல்லா மாடுகளும் அழிந்தன.

கேள்விகள்
1) முதலில் சிங்கத்தால் ஏன் அம்மாடுகளை கொல்ல முடியவில்லை?
2) தங்களுக்குள் சண்டை இட்டதால் மாடுகளுக்கு என்ன ஏற்பட்டது?
3) இப்பாடத்தின் கருத்து என்ன?

 

கதை 03 ஒற்றுமையே வலிமை

ஒரு கிராமத்தில் குடியானவன் ஒருவன் இருந்தான். அவனுக்கு முன்று பையன்கள் இருந்தனர். அவர்கள் எப்பொழுதும் தங்களுக்குள் சண்டையிட்டுக் கொண்டனர். இதைக் கண்ட முடியானவன் மிக வருத்தமுற்றான்.
குடியானவனுக்கும் வயது அதிகம் ஆயிற்று. ஒரு சமயம் உடம்பு முடியாமல் இருந்தான். அப்பொழுது தனது பையன்களை அருகில் அழைத்தான். அவர்களுக்கு பல அறிவுரைகள் கூறினான். அவர்கள் அதைப் பொருட் படுத்தவில்லை. சிறிது சிந்தித்தான். பிறது பையன்களில் ஒருவனை அழைத்து சில மெல்லிய குச்சிகள் கொண்டு வரச் சொன்னான். அவனும் அதை எடுத்து வற்தான். அவற்றை ஒரு கட்டாகக் கட்டினான்.
அவர்களை ஒவ்வொருவராக அழைத்தான்.

அக்குச்சிக்கட்டைகளை கொடுத்து அதை முறிக்கச் சொன்னான். ஒருவராலும் அக்கட்டைகளை முறிக்க முடியவில்லை. பிறகு கட்டை அவிழ்த்து குச்சினளை தனியே பிரித்தான். அதை அவர்களிடம் கொடுத்து முறிக்கச் கொன்னான். அவர்கள் ஏல்லாக் குச்சியையும் தனித்தனியே சுலபமாக இரண்டாய் முறித்தனர். குடியானவன் உடனே அவர்களிடம் "நீங்கள் சேர்ந்து ஒற்றுமையுடன் அருந்தால் எவரும் உங்களுக்கு எவ்விதத் தீங்கும் செய்ய முடியாது. உங்களுக்குள் சண்டையிட்டால் சுலபமாக உங்களைப் பிரித்து தீங்கிழைப்பர்" என்று கூறினார். இது கேட்ட பையன்களுக்கு புத்தி வந்தது. அன்று முதல் தமக்குள் சண்டையிடாமல் ஒற்றுமையுடன் வாழ்ந்தனர்.
குடியானவனும் நிம்மதியாக வாழ்ந்து வந்தான்.

கேள்விகள்
1) குடியானவன் வருத்தமுறக் காரணம் என்ன?
2) குடியானவன் தனது பையன்கள் ஒற்றுமையாக இருக்க கையாண்ட உதாரணம் என்ன?

கதை 04. புலியும் வழிப்போக்கனும்

ஒரு காட்டில் வேடன் ஒருவன் மிருகங்களைப் பிடிக்கப் பொறி ஒன்று வைத்திருந்தான். அப்பொறியில் சிறுத்தைப் புலி ஒன்று மாட்டிக் கொண்டது. பலவாறு முயன்று பார்த்தும் அதனால் வெளிவர முடியவில்லை.
அதனால் அயர்ந்து வருத்தத்துடன் இருந்தது. சிறிது நேரம் கழித்து அவ்வழியே குடியானவன் ஒருவன் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தான். அருகில் வந்ததும் புலி அவனைக் கூப்பிட்டது. அவனிடம் தன்னைப் பொறியிலிருந்து விடுவிக்கும்படி கெஞ்சிற்று.

ஆனால் அவனிடம் தாங்கள் என்னை விடுவித்தால் நான் உங்களுக்கு எவ்விதத் தீங்கும் செய்ய மாட்டேன். என்று உறுதியளித்தது. புலியின் வார்த்தைகளை நம்பிய குடியானவன் அப்புலியை பொறியிலிருந்து விடுவித்தான். ஆனால் புலி உடனே குடியானவன் மேல் பாய எத்தனித்தது. குடியானவன் அலறினான்.

குடியானவன் நரியிடம் "ஐயா நரியாரே! நான் இவ்வழியே சென்று கொண்டிருந்தேன். அப்பொழுது புலி இப்பொறியில் மாட்டிக் கொண்டு தவித்தது. தன்னை விடுவிக்கும்படி என்னிடம் கெஞ்சிற்று. எனக்கு எவ்விதத் தீங்கும் செய்வதில்லை என வாக்களித்தது. அதனால் அதை பொறியிலிருந்து விடுவித்தேன் ஆனால் இப்புலியோ உடனே என் மேல் பாய்ந்து கொல்ல வருகிறது. இது நியாயமா?" என்றான். இது கேட்ட நரி சிறிது சிந்தித்தது.

பிறகு புலியிடம் " நண்பரே! குடியானவன் சொல்வதில் எனக்கு நம்பிக்கையில்லை. தாங்கள் எப்படி இப்பொறியில் மாட்டிக் கொள்ள முடியும்? காண்பியுங்கள் பார்க்கலாம்" என்றது. நரியின் வார்த்தைகளை நம்பிய புலி நன்றாகப் பொறியில் மாட்டிக் கொண்டது. நரி குயொனவனிடம் "மூர்க்கருக்கு செய்யும் உதவி எப்பொழுதும் ஆபத்தில் முடியும்" என்று கூறிச் சென்றது. குடியானவனும் நரிக்கு நன்றி கூறி தன் வழியே சென்றான்.

கேள்விகள்
1) புலி எப்படி குடியானவனை கொல்ல வந்தது?
2) நரி செய்த தந்திரம் என்ன?
3) நரி கூறிய அறிவுரை என்ன?

 

 

கட்டுரைகள்

 சபா. ஜெயராசா அண்மைக்காலத்தைய கல்வி உளவியலிலும், சிறார் உளவியலிலும், "தாழ்வு அடைவு நிலையை (Underachievement) அடையும்மாணவர்கள் சிறப்புக் கவனத்துக்கும் உற்றுநோக்கலுக்கும் உள்ளாக்கப்படுகின்றனர்....

சிகிரியா ஒரு பழங்கால மலை பாழடைந்த கோட்டையாகும், இது ஒரு அரண்மனையின் எச்சங்களுடன் அமைந்துள்ளது மத்திய பகுதிஇலங்கையில் மாத்தளை. இந்த அற்புதமான கல் கோட்டை தோட்டங்கள், குளங்கள் மற்றும் பிற...

கிருஷ்ணபிள்ளை புண்ணியமூர்த்தி  "கல்வி சார் பாடங்கள், தொழில்சார் பாடங்கள், பொதுவான பாடங்கள், இணைப்பாட விதானங்களினூடாக ஒரு சுயசெயல்திறன் நம்பிக்கையுள்ள ஆசிரியரை உருவாக்குவதற்கான அனைத்து...

சண்முகலிங்கம் தேவமுகுந்தன் நுண் அறிவு என்பது புரிந்து கொள்ளும் திறன், தொடர்பு கொள்ளும்திறன், கருத்தியல் சிந்தனை திறன் போன்ற திறன்களின் தொகுப்பாகும். நுண் அறிவின் அளவை உளவியல் வல்லுனர்கள் நுண் அறிவு...

சண்முகலிங்கம் தேவமுகுந்தன் "ஆக்கம், விரிசிந்தனை, தற்துணிவு, தீர்மானம் எடுத்தல், பிரச்சினை விடுவி;த்தல், நுணுக்கம் மற்றும் பகுப்பாய்வு சிந்தனை, அணியினராக வேலை செய்தல், தனியாள் இடைவினைத் தொடர்புகள்,...

கல்வி என்பதற்குப் பொதுவான பல வரையறைகள் உள்ளன. எல்லா வரையறைகளும் பொதுவான ஒரு கருத்து, நடத்தையில் விரும்பத்தகுந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதுதான் கல்வி. கல்வி என்பது வெறும் அறிவு மட்டுமல்ல, பண்புகள்,...

ஜப்பானிய ஆரம்பக்கல்வி உலகப்புகழ் வாய்ந்தது; அதற்கு ஒரு காரணம் அந்நாட்டின் கல்வி முறையில் காணப்படும் சமத்துவ அம்சம். ஆற்றல்களின் அடிப்படையில் மாணவர்களைப் பிரித்து வைத்துக் கற்பிக்கும் முறைமை...

"வரலாற்றுச் செயற்பாடுகள் என்பன வெறும் சம்பவங்களல்ல. அவற்றுக்கு ஓர் உட்புறம், அதாவது ஒரு சிந்தனைப் புறம் உள்ளது." ஆர். சி. கொலிங்வூட்வரலாற்றியலறிஞர். பெரிதும் விவாதிக்கப்பட்டுள்ள இந்த மேற்கோள்...

வாழ்க்கைமுறை

Kaviraj BSc Hons in Nursing டெங்கு காய்ச்சல் இலங்கை மக்களை அச்சுறுத்திக் கொண்டிருக்கும் ஆட்கொல்லி நோயாகும். நோய்க்காரணிஆர்போ வைரஸ்களால் தொற்றுக்குள்ளான ஈடிஸ் உணவு வகைகளால் காணப்படும் நோயாகும்...

ஒரு கிலோ பசும் சாணத்தில் இருந்து ஒரு கன அடி சாண எரிவாயு உற்பத்தி செய்யலாம். ** ஒரு மாடு தினசரி 10 கிலோ சாணம் இடும் எனில் , 10 மாடுகள் இடும் சாணம்,...

-தமிழ்- " நீங்கள் எதிர்கொள்ளும் சூழ்நிலைகள் காரணமாக உங்கள் மீதும் கரி பூசப்படலாம்; நீங்கள் கீழே போட்டு மிதிக்கப்படலாம் அல்லது அடித்து நொறுக்கப்படலாம். இந்த மாதிரியான நிலைமைகளில் நீங்கள் உங்களைப்...

- தமிழ் - "சம்பளம் உங்களுக்கு உதவலாம். ஆனால் இலாபம் உங்களுக்கு உயர்ந்த அதிர்ஷ்டம் நல்கும்" சீனாவின் பெரிய செல்வந்தர் ஜாக் மா வின் கூற்றின்படி குரங்கிற்கு முன்பாக பணத்தையும் வாழைப்பழத்தையும்...

தடங்கள்

வி.அனோஜன் "நேரம் என்பது இவரது வாழ்வின் முக்கிய உயிர்நாடி. பாடசாலை என்றாலும் சரி ஆலயம் என்றாலும் சரி ஊரின் சமூகசேவை விடயங்கள் என்றாலும் சரி கடிகாரத்தின் முட்களை விட வேகமாகச்சுழன்று முன்வரிசையில்...

ச. தேவமுகுந்தன் ஆறுமுகம் சரஸ்வதி தம்பதிகளுக்கு மூன்றாவது மகனாக உதித்தவர் திருமுருகன். தாயும் தந்தையும் ஆசிரியர்கள் என்பதோடு சைவ பாரம்பரிய குடும்ப பின்னணியையும் கொண்டவர்கள், அன்பும் பண்பும்...

18 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலும் – 19ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்திலும் வேகமாக வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் தொழிலாளிகள் பலரும் நாளொன்றுக்கு 12 முதல் 18 மணி நேரக் கட்டாய வேலை செய்ய நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டனர்....

- மதுசூதனன் தெ. -  பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலே மகா வித்துவான்கள், புலவர்கள், கணக்காயர்கள், கவிராயர்கள் போன்றோர்கூடப் பழந்தமிழ் நூல்கள் பற்றிப் பெருமளவு அறியாமையில் மூழ்கிக் கிடந்தனர்....

சினிமா

சினிமா

ஐம்பது வயது நந்து (பார்த்திபன்) ஒரு சினிமா ஃபைனான்சியர். அவரிடம் வட்டிக்குப் பணம் வாங்கி படமெடுத்த இயக்குநர், அதைத் திருப்பிக் கொடுக்க முடியாததால் மனைவியுடன் தற்கொலை செய்துகொள்கிறார். அந்த மரணம்,...

சினிமா

பொறியியல் படிப்பை கஷ்டப்பட்டு முடித்த கார்த்திக்கிற்கு (ஹரீஷ் கல்யாண்) திருமணம் செய்துவைக்க பெற்றோர் முடிவெடுத்து, பெண் பார்க்கப் போகிறார்கள். ஆனால், தவறான வீட்டிற்குப் போய்விடுகிறார்கள்....

சினிமா

இந்த உலகம் இயங்குவதே பற்றுதலால் தான். ஏதோவொன்றின் மீது நாம் கொண்டிருக்கும் பற்றுதான் நம்மை, அதை நோக்கி இழுத்துச் செல்கிறது. பிடித்தோ பிடிக்காமலோ, எல்லாவற்றையும் மீறி நம்மை அதன்மீது பற்றி அழுந்தச்...

சினிமா

சினிமா என்பது பொழுதுபோக்கு என்பதைத் தாண்டி சமூகத்துக்குப் பல விஷயங்களைப் போதிக்கும் தளமாகவும் இருக்கிறது. அதனால் அடுத்த 18 நாட்களும் உலக அரங்கில் வெளிவந்த வைரஸ் தொற்று பற்றிய தரமான உலக சினிமாவைப்...

ஆன்மீகம்

நயினா தீவு நாகபூசணி அம்மன் கோயில் இலங்கை, யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில், நயினா தீவில் உள்ள ஒரு புகழ் பெற்ற இந்து கோயில் ஆகும். நயினாதீவு பல்வேறு வகையிலும் சிறப்புப்பெற்ற தீவாகக் காணப்படுகின்றது....

உளவியல்

திரு. ச. அல்பேட் றீகன்BA Psy. (UJA), MSc HRD Psy. (Madras), PGD Edu. (OUSL). “உள ஆற்றுப்படுத்துனர் தன்னை நாடிவரும் உளநலநாடுநருடன் குணமாக்கல் உறவில் ஈடுபட்டு அவர் தன் தேவைகளை பொருத்தமாக பூர்த்தி...

சபா.ஜெயராசா ஓய்வுநிலை பேராசிரியர் சீர்மியம் அல்லது உளவளத்துணை என்பதை மேலைத்தேசத்திலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட செயல்வவமாக காட்டும் முயற்சியைப் பல்கலைக்கழகங்களில் உள்ளவர்களும், தொண்டு...

புத்தகங்கள்

நல்ல மதிப்பெண் எடுக்கும் மாணவர்களை உருவாக்குவது மட்டும் அல்ல ஒரு பள்ளியின் கடமை. விளையாட்டு வீரனை, நல்ல படைப்பாளியை, நல்ல பேச்சாளனை, நல்ல கவிஞனை, நல்ல நடிகனை, நல்ல சமூகப் போராளியை, நல்ல தலைவனை...

- அலெக்ஸ் பரந்தாமன்- ஈழத்து எழுத்தாளர் மா.சிவசோதி அவர்களின் இரண்டாவது சிறுகதைத்தொகுப்பும் மூன்றாவது வெளியீடுமாக பொதுவெளிக்கு வந்துள்ளது. ஜீவநதி வெளியீடாக 104 பக்கங்களுடன், 350/= விலையைத் தாங்கி...

குழந்தை ம.சண்முகலிங்கம்  அரங்கியல் பற்றிய அறிவுத்தேடல் அவசியப்பட்டுக் கொண்டு செல்லும் இக்காலக்கட்டத்தில் ''அரங்கியல்" என்று தலைப்பிடப்பட்ட இத்தொகுப்பு முக்கியமானதொரு படைப்பாக அமையும் எனக்...

தமிழ்த்தத்துவங்கள்

{youTube}/1qJxh6BaI74{/youtube}நான் பணக்கார அப்பாவின் பிள்ளை அல்ல. படிப்பிலும் அவ்வளவு சுட்டி இல்லை. மூன்றுமுறை பல்கலைக்கழக தேர்வில் தோல்வி அடைந்திருக்கிறேன். 10 முறை ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் சேர...

1. போர் என்பது ஆயுதம் ஏந்திய அரசியல், அரசியல் என்பது ஆயுதம் ஏந்தாத போர். —மா சே துங 2. துப்பாக்கியைக் கொண்டே உலகமுழுவதையும் திருத்தி அமைக்கலாம் என்று நம்மால் சொல்ல முடியும். போரைக் கொண்டே போரை...

X

Right Click

No right click